"Önkormányzatok az Élhetőbb Környezetért" Közalapítvány

Küldetés

Az alapító önkormányzatok közfeladataik teljesítése, céljaik elérése és hatékony működésük biztosítása érdekében aktív, sokrétű kapcsoltban kívánnak állni a helyi közösséget alkotó emberekkel, azok szerveződéseivel.

Az önkormányzatok egyik legfontosabb feladata a településkép alakítása, az elért eredmények fenntartása és fejlesztések megvalósítása. Ezért az "Önkormányzatok az élhetőbb környezetért" közalapítvány küldetése a települések tisztaságának, a települési környezet minőségének javítása, valamint a hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásának segítése.

A céljai megvalósításához kiemelten fontosnak tartja:

  • a környezet tudatos magatartás kialakítását, fejlesztését
  • a környezeti nevelést és oktatást
  • a természeti- és épített környezet hulladék terhelésének csökkentését, hulladék-mentesítését, a meglévő illegális hulladéklerakók felszámolásában közreműködést.
  • a környezeti ismeretterjesztést és felvilágosítást a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése és újabb illegális hulladék elhelyezés megelőzése érdekében (akciók, lakossági fórumok szervezése, hulladék-kommandó stb.)

A közalapítvány a környezeti jövőkép kialakításához a jövőbeni fejlődés alternatíváit kívánja megvizsgálni, a térség környezeti - elsősorban hulladékgazdálkodási - helyzetét ismertetni és a bekövetkezett változásokat nyomon követni.

A közalapítvány a döntéshozók munkájához kíván segítséget nyújtani, annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozásokat a megfelelő időben meg tudják tenni, a kedvezőtlen környezeti folyamatokat meg tudják állítani vagy az állapot romlást megelőzni.

Alapító önkormányzatok számolnak azzal, hogy a közalapítvány céljaival természetes és jogi személyek, szervezetek - különösen a térség önkormányzatai - egyetértenek és csatlakozásukkal a célok megvalósítását elősegítik.

 

Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.
Levelezés: 3510 Miskolc, pf. 514
Tel/fax: 46/530-288
E-mail: elhetokornyezet@t-online.hu